• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Fáhkkabuohccesadji

Fáhkkabuohccesadji

Fáhkkabuohccesadji

Doaibmačilgehus

Unjárgga Dearvvašvuođaguovddážis lea okta fáhkkabuohccesadji. Dán saji háldejit doaktárat geain lea fákta. Álo  go buktet olbmo fáhkkabuohccesadjái galgá doaktára sisačálihanduođaštus čuovvut fárus.

Fáhkkabuoccesajis leat fágaolbmot barggus birrá jándora.

Áigumušat ja doaimmat

Unjárgga Gielddas lea okta fáhkkabuohccesadji, ja doavttir doaimmaha dán saji hárrái  sihke sisa- ja olggosčálliihemiid.

Láhkavuođđu

Bálvalusa vuođustus lea kommunehelsetjenesteloven av 19.11.82 nr.66 § 2-1 .  

Hattit ja divvagat

Fáhkkabuohccesadji lea nuvttá.

Mo ohcat?

Doavttir doaimmaha ohcama

Ohcanskovit

Ohcanáigemearri

Giehtadallanáigi

Mearridanváldi

Váidin

Váldde oktavuođa

Werner Methi

Namadus

Dikšun ja fuolahusa doaibmajođiheaddji

Telefovdna

40 44 06 40

Telefáksa

78 95 98 02

Mobiila

Epoasta

verner.methi@nesseby.kommune.no

Poastačujuhus

Nyborg, 9840  VUONNABAHTA

Gallestallanbáiki

Unjárgga Dearvvašvuođaguovddáš lea  2,5 km nuorttabeal Vuonnabađa

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS