• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Legetjenesten

Legetjenesten er en interkommunal tjeneste mellom Tana og Nesseby kommune.

Ansvarlig virksomhetsleder: Lars Kristian Kvalheim

Legetjenesten

Legetjenesten er en forebyggende, kurativ og rehabiliterende helsetjeneste Kommunelegen  har også tilsyn med sykeavdelingen og hjemmetjenesten.

Les mer her

Helesestasjonstjenesten

Helsestasjonen er en kommunal tjeneste som skal ivareta forebyggende helsearbeid spesielt i forhold til barn og unge i alderen 0-20 år og deres familier.

Les mer her

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er i likhet med helsestasjonstjenesten en lovpålagt deltjeneste jf. kommunehelsetjenesteloven. Tjenesten er ment å være forebyggende og helsefremmende.

Les mer her

Ungdom  .jpg"Ungdommens helsestasjon

Dette er et tilbud til ungdom i alderen 13-25 år, og du blir møtt av helsesøster, men skulle du ha behov for lege vil vi prøve å ordne dette så snart som mulig. 

Les mer her

Fafamiliesentermilie-senteret

er et møtested der man bare kan komme for å snakke med andre foreldre og andre ungdommer, eller med fagfolk om man ønsker det.

røde kors logo

Psyko-sosialt kriseteam

 

Psykososialt kriseteam skal bidra med kompetanse, veiledning og direkte hjelp til involverte i alvorlige krisesituasjoner med mange berørte i lokalmiljøet.

Les mer her

 

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

 

Tannlegetjenesten er en fylkeskommunal tjeneste.

Les mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS