• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Matombringing

Matombringing

Beskrivelse av tjenesten

En kan kjøpe middag fra Helsesenteret alle eller enkelte dager i uken. 

Planer og aktiviteter

Middagen blir da kjørt hjem til deg av personalet i hjemmetjenesten.

Hjemmel

Tjenesten hjemles ut fra sosialtjenesteloven av 13.12.91 nr. 81 §4-2 og § 4-3 .

Priser og gebyrer

Middagen koster kr.115,- Det er et lite tillegg for utkjøring.

Hvordan søke?

Skriftlig søknad sendes;

Nesseby Helsesenter

Pleie og Omsorg

9840  VARANGERBOTN

Søknadskjema

Link til søknadskjema,

Du kan også få hjelp til å fylle ut søknadsskjema ved å henvede deg til Nesseby Helsesenter.

Søknadsfrist

Denne tjenesten kan det søkes om hele året

Behandlingstid

Saksbehandlingstiden er vanligvis tre uker, søker får skriftlig svar3 uker

Dersom behandlingstiden på 3 uker ikke overholdes, så sendes midlertidig svar i hht forvaltningsloven § 11a

Avgjøres av

Virksomhetsleder i Pleie- og omsorgstjenesten.

Klage

Enkeltvedtak kan påklages jfr Forvaltningelovens § 28. I henhold til Forvaltningslovens § 29 er klagefristen 3 uker regnet fra det tidspunkt søkeren har mottatt melding om vedtaket. Klagen sendes til Virksomhetsleder i Pleie og omsorg Lene Johnsen Bergmo
Nesseby Helsesenter

Pleie og Omsorg

9840  VARANGERBOTN
Overordnet klageinnstans er Helsetilsynet i Finnmark

Statens Hus

9800 VADSØ

Kontaktperson

Verner Methi

Tittel

Avdelingsleder hjemmebasert

Telefon

40440642

Telefaks

78 95 98 02

Mobil

Epost

verner.methi@nesseby.kommune.no

Postadresse

Nyborg, 9840  VARANGERBOTN

Besøksadresse

Nesseby Helsesenter ligger 2,5 km øst for Varangerbotn.

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS