• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Salgs- og skjenkebevillinger for alkoholholdige drikkevarer

 

Salgs- og skjenkebevillinger

Beskrivelse av tjenesten

Hjelpetjensten er kommunens saksbehandlende instans for salg og skjenking av alkoholholdige drikkevarer.

 

 

 

Hjemmel

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv av 2. juni 1989 nr. 27 og forskrifter til loven .

Priser og gebyrer

Bevillingsgebyr utgjør pr år minimum kr. 1.380,- for salg og kr. 4.100,- for skjenking.

Forøvrig gjelder følgende gebyrsatser:

Salg av øl: kr. 0,18 pr. vareliter.

Skjenkegebyr: kr. 0,37 pr. vareliter for øl, kr. 1,01 pr. vareliter for vin, kr. 3,31 pr. vareliter for brennevin

 

Hvordan søke?

På søknadsskjema, minimum 3 uker før salg og skjenking er planlagt åpnet. Søknaden leveres kommunen.

Søknadskjema

Link til skjemasiden

Søknadsfrist

Kan søkes hele året.

Behandlingstid

3 uker

Dersom behandlingstiden på 3 uker ikke overholdes, så sendes midlertidig svar i hht forvaltningsloven § 11a

Avgjøres av

Klage

Enkeltvedtak kan påklages jfr Forvaltningelovens § 28. I henhold til Forvaltningslovens § 29 er klagefristen 3 uker regnet fra det tidspunkt søkeren har mottatt melding om vedtaket. Klagen sendes til hjelpetjenesten

Ankeinstans er kommunens klagenemnd.

Kontaktperson Ole Petter Skoglund
Tittel Saksbehandler / Varabrannsjef
Telefon 40 44 05 43
Epost ole.petter.skoglund@nessby.kommune.no
Postadresse Rådhuset, 9840 Varangerbotn
Besøksadresse Rådhuset

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS