• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Transportstøtte og parkeringstillatelse for funksjonshemmede

Transporttjeneste for funksjonshemmede

Transportstøtte og parkeringstillatelser for funksjonshemmede

Beskrivelse av tjenesten

-         Transporttjeneste for funksjonshemmede ( TT-ordningen)

Denne ordningen er for de som på grunn av funksjonshemminger ikke kan bruke det kollektive transporttilbudet. Ordningen utøves av fylkeskommunen, kommunene og transportører. Hjelptjenesten dekker de oppgaver som er tillagt kommunen, blant annet distribuere skjemaer, gi informasjon/ råd om ordningen og godkjenne det antall brukere som kommunene er tildelt på sine kvoter.

-         Parkeringstillatelser for funksjonshemmede

Hjelpetjenesten utsteder slike parkeringsbevis etter søknad.  Søknadsskjema og opplysninger om ordningen fås ved henvendelse til hjelpetjenesten.

 

Planer og aktiviteter

 

Hjemmel

 

Priser og gebyrer

Tjenesten er gratis

Hvordan søke?

Ta kontakt med hjelpetjenesten.

Søknadskjema

Last ned her

Søknadsfrist

Kan søkes hele året.

Behandlingstid

3 uker

Dersom behandlingstiden på 3 uker ikke overholdes, så sendes midlertidig svar i hht forvaltningsloven § 11a

Avgjøres av

Klage

Enkeltvedtak kan påklages jfr Forvaltningelovens § 28. I henhold til Forvaltningslovens § 29 er klagefristen 3 uker regnet fra det tidspunkt søkeren har mottatt melding om vedtaket. Klagen sendes til hjelpetjenesten
 

Kontaktperson m/alle opplysninger

Jill Cathrin Eikjok tlf. 40 44 05 38

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS