• Ørret på kroken
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2

Oppgjørsordninger - private arbeidsgivere/organisasjoner

Hjem»Kommunale tjenester»Økonomi»Skatt

Saksbehandler: Lise Bjørkli
Besøksadresse: Rådhuset
Telefon: 40440592
lise.bjorkli@nesseby.kommune.no

Private arbeidsgivere
Når du engasjerer privatpersoner for å få utført lønnsarbeid i hjemmet eller på fritidseiendommen din, regnes du som arbeidsgiver for den som gjør jobben. Du kan betale ut lønn og slippe arbeidsgiveravgift dersom

 • arbeidet skjer hjemme, i hagen, på hytta eller på bilen.
 • utbetalt lønn ikke utgjør mer enn 60 000 kr i året.
 • du betaler som privatperson.
 • den som utfører jobben ikke har firma i samme bransje.
   

Alle kravene må være oppfylt for å slippe arbeidsgiveravgift. For barnepass er også beløp over 60 000 kroner fritatt arbeidsgiveravgift.

Gjør det enkelt

Betaler du og din husstand lønn som til sammen ikke overstiger 60 000 kroner per år, kan du bruke Oppgjørsblankett for private arbeidsgivere. Denne fyller du ut og leverer elektronisk. Blanketten gjør det enklere for deg å oppfylle arbeidgiverpliktene.

Husk at all lønn, også kontantlønn, feriepenger, sykepenger og verdien av eventuell fri kost og losji som arbeidstakeren har mottatt, skal regnes med. Sørg for å få kontonummer fra den som jobber for deg.

Skjemaet finner du på Skatteetaten.no: http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Oppgjorsblankett-for-private-arbeidsgivere/

Blanketten brukes som en del av den forenklede oppgjørsordningen når en privatperson engasjerer en annen privatperson til arbeidsoppdrag.

Ordningen passer godt når privat arbeidsgiver har enkeltutbetalinger for arbeid i tilknytning til egen bolig eller fritidsbolig og for barnepass i barnets hjem.
 
Ved elektronisk innsending gjennom Altinn, får du en kvittering som blant annet inneholder kontonummer og KID-nummer som skal brukes ved innbetaling til skatteoppkreveren.

Du kan også laste ned skjema her papirskjema (se under). Blanketten må kopieres i tre eksemplar. Ett eksemplar sendes til skatteoppkrever i din bostedskommune, ett eksemplar gis til arbeidstaker og ett eksemplar må du selv ta vare på.

Ved innbetaling av foretatt forskuddstrekk må du oppgi KID-nummer. Ved innbetaling av foretatt forskuddstrekk må du oppgi KID-nummer. KID-nummer kan du lage her. Her finner du også kontonummeret til skatteoppkrever i din bostedskommune. https://www.skatteetaten.no/no/Person/Skatteoppgjor/Restskatt/Lag-KID-nummer/

 

Organisasjoner

Oppgjørsblankett for veldedig eller almennnyttig institusjon eller organisasjon

Blanketten brukes som en del av den forenklede oppgjørsordningen når veldedig eller almennyttig institusjon eller organisasjon engasjerer en privatperson til arbeidsoppdrag.

Ordningen kan bare benyttes for lønnsutgifter som ikke inngår i næringsvirksomhet og når samlede lønnsutgifter for slikt arbeid ikke ventes å overstige 450 000 kr i løpet av året, og bare for lønnsutbetalinger opp til 45 000 kr per ansatt.

Når oppgaven er utfylt og innsendt og forskuddstrekket er innbetalt, har institusjonen eller organisasjonen som arbeidsgiver oppfylt sine plikter overfor skattemyndighetene.

Ved elektronisk innsending gjennom Altinn, får du en kvittering som blant annet innholder kontonummer og KID-nummer som skal brukes ved innbetaling til skatteoppkreveren.

Du kan også laste ned skjemaet i papirform (se under). Blanketten må kopieres i tre eksemplar. Ett eksemplar sendes til skatteoppkrever i din bostedskommune, ett eksemplar gis til arbeidstaker og ett eksemplar må du selv ta vare på.

http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Oppgjorsblankett-for-veldedig-eller-almennnyttig-institusjon-eller-organisasjon/

Ved innbetaling av foretatt forskuddstrekk må du oppgi KID-nummer. Ved innbetaling av foretatt forskuddstrekk må du oppgi KID-nummer. KID-nummer kan du lage her. Her finner du også kontonummeret til skatteoppkrever i din bostedskommune. https://www.skatteetaten.no/no/Person/Skatteoppgjor/Restskatt/Lag-KID-nummer/

Saksbehandler: Lise Bjørkli
Besøksadresse: Rådhuset
Telefon: 40440592
lise.bjorkli@nesseby.kommune.no

 

 

 

  

 

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS