• Ørret på kroken
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2

Lønns- og trekkoppgave

Den som selv eller gjennom andre har utbetalt lønn eller annen godtgjørelse eller ytet annen fordel, skal gi

opplysninger om alt som i siste inntektsår er ytet til den enkelte mottaker, jf. ligningsloven § 5-2.

 

Ansvarlig
I enkeltmannsforetak er oppgaveplikten pålagt innehaver. I selskap, forening, institusjon eller innretning er plikten pålagt den daglige leder av virksomheten, eller styrets formann, hvis det ikke er noen daglig leder. Når arbeidsgiver ikke er skattepliktig, påligger oppgaveplikten også den valgte revisor.

I konkursbo er bobestyrers oppgaveplikt begrenset til utbetalinger etter konkursåpning. Oppgaveplikten omfatter også lønn eller dividende av lønnskravet opptjent før konkursen, jf. kode 123. For utbetalinger foretatt i tiden før konkursåpningen er debitor selv ansvarlig for at lønnsoppgaver blir gitt.

Unntak fra oppgaveplikten
Unntak fra oppgaveplikten fremgår av forskrift 17.09.2013 nr. 1092 om tredjeparters opplysningsplikt (samleforskriften).

- Beløp inntil kr 1 000 per år per person.
- Beløp inntil kr 6 000 per år per person utbetalt fra skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner.

Andre unntak se:

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-09-17-1092?q=forskrift%2017.09.2013%20nr%201092*

Kontakt:
Saksbehandler: Skatteoppkrever Lise Bjørkli

Besøksadresse: Rådhuset
Telefon: 40 44 05 92
E-mail:
lise.bjorkli@nesseby.kommune.no

Lønns- og trekkoppgavene kan leveres på 3 måter:

·        Elektronisk

·        Maskinlesbart medium

·        Papir

Elektronisk:

Oppgavene leveres elektronisk via Altinn: https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=sp.altinn.no&service=IDPortenLevel3List&goto=http%3A%2F%2Fidporten.difi.no%2Fopensso%2FSSORedirect%2FmetaAlias%2Fnorge.no%2Fidp2%3FReqID%3D6352857764733115343107

Kodeoversikt for lønns og trekkoppgaver legges til grunn.

http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Rapportering-til-Skatteetaten/Lonn-og-arbeidsgiveravgift/Lonns--og-trekkoppgaver/Kodeoversikten/

For å innrapportere lønns- og trekkoppgaver på en korrekt måte, bruk Lønns-ABC.

Følgende er viktig å huske/kontrollere:

 • Alle arbeidstakere er identifisert med fullstendig fødsels- og personnummer
 • Ansettelsesperiode må være korrekt utfyllt

Maskinlesbart medium:

Arbeidsgivere som leverer lønns- og trekkoppgaver på CD, DVD eller diskett, må sørge for at opplysningene er i samsvar med recordbeskrivelsen.

Mediet skal sendes til:

Skattedirektoratet
Grunnlagsdata - Innhenting
Postboks 6551 Etterstad
0606 OSLO

Les mer hos Skatteetaten:

http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Rapportering-til-Skatteetaten/Lonn-og-arbeidsgiveravgift/Lonns--og-trekkoppgaver/Levering-av-lonn--og-trekkoppgaver/Levering-pa-maskinlesbart-medium/

Henvendelser knyttet til innsending av lønns- og trekkoppgaver på maskinlesbart medium kan rettes til:

E-post: lto@skatteetaten.no

Telefon: 800 80 000 (tastevalg 5-3-1)

Øvrige henvendelser vedrørende lønns- og trekkoppgaver rettes til skatteoppkrever i kommunen.

Papir:

Vi anbefaler at du leverer lønns- og trekkoppgaver elektronisk, men du kan også levere oppgavene på papir.

Oppgaven opplyser om utbetalt lønn og ytelser, og hva som er trukket i skatt og avgifter for hver ansatt. Opplysningene legges til grunn i arbeidstakers forhåndsutfylte selvangivelse.

Slik leverer du på papir

 • Last ned lønns- og trekkoppgaven (RF-1015) for inntektsåret det gjelder. http://www.skatteetaten.no/upload/Skjemaer/2013/RF-1015B.pdf.
 • Skatteoppkreverne leverer ikke lenger ut papirblanketten av RF-1015.
 • Ferdig utfylte blanketter av RF-1015 skal sendes til din lokale skatteoppkrever (kemnerkontor).

Arbeidsgivere som benytter pressfalsutgaven av lønns- og trekkoppgaveblanketten (RF-1026) kan bestille den direkte fra:

Wittusen & Jensen

Telefon: 46 50 97 50

Faks: 22 16 01 55

E-post: vkinnkjopfelles@wj.no

Pressfalsutgaven kan ikke bestilles fra Skattedirektoratet eller skatteoppkreverkontorene.

 

Opplysninger som rapporteres inn til Skattedirektoratet vil bli lagt til grunn ved likning og avregning av skattyter. Derfor er det veldig viktig at alle arbeidstakerene er identifisert med fullstendig fødselsnummer. Alle opplysninger som rapporteres til Skattedirektoratet må være korrekte for at disse skal bli lagt til grunn på den enkeltes likning.

 

Leveringsfrister:

Kopi til arbeidstaker, uansett leveringsmåte:

Arbeidsgiver må skrive ut og sende en papirkopi av lønns- og trekkoppgaven til arbeidstaker innen 1. februar 2013.

Arbeidsgivere som leverer lønns- og trekkoppgavene via Altinn eller maskinelt skal levere oppgavene innen 31. januar 2014.

For arbeidsgivere som leverer manuelle lønns- og trekkoppgaver (papiroppgaver) er fristen 20. januar.

Arbeidsgivere innen fiske og fangstvirksomhet skal levere innen 20. februar.

Arbeidstakeren skal ha kopi av lønns- og trekkoppgaven innen 1. februar 2014.

For arbeidstakere innen fiske og fangstvirksomhet er fristen 21. februar 2014.

Endringsoppgaver må levers innen 1. mars 2014 for at opplysningene skal bli preutfylt på selvangivelsen.

Det er ikke mulig å søke om utsettelse på innsending av maskinelle lønns- og trekkoppgaver eller oppgaver som leveres via altinn.no.

 

Årsoppgave

Alle arbeidsgivere skal levere årsoppgave i  tilegg til  lønns- og trekkoppgaven.

Årsoppgaven for arbeidsgiveravgift skal arbeidsgiver sende skatteoppkrever sammen med lønns- og trekkoppgavene dersom disse er levert på papir.

Dersom lønns- og trekkoppgavene sendes inn maskinelt, skal årsoppgaven sendes inn etter at kvittering for mottatte data er mottatt av arbeidsgiver.

For arbeidsgivere som leverer lønns- og trekkoppgaver via Altinn, fyller Skatteetaten ut en tilsvarende årsoppgave (RF-1025e) basert på de opplysningene som innberettes. Den elektroniske årsoppgaven (RF-1025e) vil oversendes direkte til skatteoppkrever fra Skatteetaten.

Fra midten av januar vil årsoppgaven sendes til arbeidsgivers meldingsboks ”Mottatt” i Altinn i løpet av 72 timer (dersom lønns- og trekkoppgavene leveres i Altinn innen fristen). Arbeidsgivere som benytter Altinn slipper derfor å levere årsoppgaven.

Bestilling av blanketter på lønnsområdet

Skatteetaten og skatteoppkreverne leverer ikke lenger papirblanketter på lønnsområdet.  Du kan fortsatt laste ned følgende blanketter fra skatteetaten.no.

 

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS