• Ørret på kroken
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Nyheter

tva_fb_logo_2017_rgb

Vi mangler bøssebærere til 3 roder i Nesseby 22. oktober

TV-aksjonen NRK 2017 går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt.  Barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør Sudan skal gjennom aksjonen gis tilgang på læring.

13-10-2017
dohkoratta-logo

Duhkoratta! - Vi leker, spiller og baker

Når: Tirsdag 17.10.17 kl 17:30 – 19.00
Hvor: På Isak Saba senteret
Hvem: Alle barn som ønsker en samisk lekearena.
Kveldsmat

13-10-2017
466829080

Informasjon om legevaktordningen med kontaktinformasjon

Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet.

12-10-2017
samisk-flagg

HØRING

SAMISK SPRÅKPLAN FOR NESSEBY KOMMUNE 2018 - 2021

kommunal planstrategi 2016 – 2019 har kommunestyret 20.9.2016 vedtatt at Samisk språkplan skal rulleres.
Samisk språkplan 2018 – 2021 sendes med dette på høring.

11-10-2017
Vesterelv avløpssoneJPG

Varsel om oppstart av detaljregulering for Vesterelv avløpssone i Varangerbotn, Nesseby kommune

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved at Nesseby
kommune har igangsatt planarbeid for Vesterelvnes avløpssone i Varangerbotn.

10-10-2017

Les flere nyheter

Web levert av CustomPublish AS