• Eddemannak.jpeg
 • Foto: Lena Kristianssen
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
fiskedir_logo_blaa_bakgrunn_670x379

Høring - regulering av og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i 2018

Fiskeridirektoratet har den 4.10.17 sendt ut følgende høring; Høring - regulering av og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i 2018. Nesseby kommune vil sende høringsuttalelse sammen med andre kommuner i Øst-Finnmark.

Se lenke under for nærmere inforamsjon:

https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Dokumenter/Hoeringer/Hoering-regulering-av-og-adgang-til-aa-delta-i-fangst-av-kongekrabbe-i-2018

 

Høringsfristen er satt til 15.11.17, og eventuell merknader sendes Fiskeridirektoratet

I høringsnotatet vises det til at Fiskeridirektøren i all hovedsak foreslår en videreføring av vilkårene for deltakelse og regulering av fangst av kongekrabbe som i inneværende år.

 

Endringer som det kan være verdt å merke seg er imidlertid følgende:

 • Omsetningskrav (førstehåndsverdi fra annet fiskeri i 2017) for hel kongekrabbe kvote (kvotefaktor 1,0), foreslås endret fra 100 000,- til 200 000,-.

Tidligere omsetningskrav for 0,1 kvote, 0,25 kvote og 0,5 kvote er som tidligere. Det er med andre ord kun omsetningskravet for hel kvote som foreslås endret.

 

 • Vilkårene for å delta foreslås endret slik at fartøy fra 6-15 m fra hele Finnmark kan delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område.

              (Fiskeridirektøren legger til grunn at grensen for kvoteregulert område ikke endres)
              Tidligere har det vært begrenset til Øst-Finnmark inkl. Nordkapp, Porsanger og Måsøy. (Måsøy                  kom med i 2017)

 

 • Stengt for fangst i kvoteregulert område i perioden 1. april til 30. april

Det vises til at dette ble diskutert på dialogmøte i Vadsø. Forslaget ble fremmet for å beskytte krabben som er mer sårbar under skallskifte, samt for å sikre at den krabben som selges ut i markedet er av tilstrekkelig god kvalitet.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS