• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Helsedir_logo_horis_hvit

Helsedirektoratets rekrutteringskampanje for helsearbeiderfaget

Kampanjen har som mål å sikre tilstrekkelig tilgang på arbeidskraft i den kommunale omsorgstjenesten i fremtiden.

Bakgrunnen for kampanjen er Regjeringens satsing for å sikre kvalifisert og tilstrekkelig personell til kommunenes omsorgstjenester.

Helse- og sosialfag, hvor helsearbeiderfaget er et av programområdene, er den største yrkesfaglige retningen på videregående skole. De siste årene har over ti prosent av elevene valgt denne retningen, men andelen har vært synkende. Rekrutteringen er svært ujevn – og det er først og fremst de store byene som har en utfordring.

Om kampanjen:

Kampanjen starter mandag 18. januar og varer fram til søknadsfristen 1. mars. All relevant informasjon om utdanningen og yrkesmulighetene finnes på http://kampanje.helseogsosialfag.no.

Fakta om Helsearbeiderfaget:

·       Lønn mens du er lærling (ca. 270 000 fordelt på to år)

·       Over 300 000,- i begynnerlønn (med vakttillegg)

·       Fleksibel arbeidstid (du kan ønske deg en vaktordning som passer best for deg)

·       Du får jobb (nesten) hvor som helst – og du får en sikker arbeidsplass

·       Den viktigste jobben din er å gi andre en god dag

·       Du får muligheter til videreutdanning og kurs

·       Du kan velge mellom mange typer arbeidsplasser

·       Du kommer til å bety mye for mange – for de du har ansvaret for og for deres pårørende

 

Helsedirektoratet
Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo, Universitetsgata 2
www.helsedirektoratet.no

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS