• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
grønne-midler_150x117

Grønne midler - Friluftsliv i Finnmark

FeFo har avsatt kr 500.000 for 2007, til stimulering av friluftslivet i Finnmark.
Formål
Midlene fra FeFo skal stimulere til økt friluftsliv i Finnmark. Støtten gis til aktivitetsrettede tiltak i naturen. Støtte til etablering og drift av fysiske anlegg gis normalt ikke.
Tiltak som fremmer det familievennlige og daglige friluftslivet, i nærområdene til bosetting, vil bli prioritert. I tillegg vil tiltak som fremmer friluftsliv for grupper med særlig behov bli prioritert.
 
Hvem kan søke
Frivillige lag og foreninger, velforeninger, bygdelag mv. Organisasjoner som har lokallag i flere enn 5 kommuner i Finnmark, kan søke om støtte på tiltak på vegne av sine lokallag.
 
Ordningen er avertert i avisene i fylket med søknadsfrist fredag 27.07.07. , hvis søknadene kommer like over helgen, lever vi godt med det.
 
Se retningslinjer og søknadsskjema på våre nettsider http://www.fefo.no
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS