• Fiskelykke
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
vedhogst

NB! Søknadsfrist 10. januar!

Gratis vedhogst på Finnmarkseiendommen

Det er nå innført 1 og 3 årlige vedteiger på Finnmarkseiendommen. Søknadsfristen er 10 januar 2010.
Foto: FEFO

Kontaktperson: Seniorkonsulent Ole Andre Hestmo ved utmarksavdelingen

Mobiltlf.  481 24 501  481 24 501 , servicetelefon 09975

e-post: ole.andre.hestmo@fefo.no

 

 Gratis vedhogst med 1 og 3 årige vedteiger    

Søknad om vedteig har søknadsfrist  10 januar 2010

 

 Her finner du Søknadsskjema for vedteig 2010 

Alle som søker innen 10. Januar 2010, mottar svar innen 15.Juni. Søknader etter 1. september kan ikke påregnes saksbehandling.

 

Alle med bostedadresse i Finnmark har rett til hogst av lauvskog til brensel for husbehov. FeFo innfører  3-årige vedteiger i de områdene hvor skogressursen tillater det. Noe som gir vedhoggerne bedre forutsigbarhet og redusert saksbehandlingsgebyr, samtidig som FeFo reduserer saksbehandlingen med vedutvisninger.

  

Mrk!  Så lenge det er mulig av hensyn til skogressursen får alle som har søkt tilbud om 3 årig vedteig.

Her finner du Søknadsskjema  som også fåes ved alle FeFo kontorene i fylket.

Ønsket hogststed skal avmerkes på kart som finnes på www.nordatlas.no .

Ring servicetelefonen 09975 eller skriv E-post til post@fefo.no.

 

 

Gebyr

 • Ved fra lauvskog og til eget husbehov er gratis for de som er bosatt i Finnmark. 
 • Saksbehandlingsgebyret  for 1- og 3-årige vedutvisninger vil være kr 270,- og faktureres innen 15.10.
 • Det er dobbelt gebyr for søknader som kommer etter søknadsfristen.
 • Gebyret blir benyttet til administrering av hogstområdene og vedteigene. Eksempelvis for å unngå hogst i fredede områder, ivareta hensynet til lokale tradisjoner, annen privat eiendom og av hensyn til skogressursen.
 • Gebyret refunderes ikke etter å ha mottatt vedseddel. 

 

Hogst av lauvmakkskog

I år vurderes det å åpne for fri hogst av lauvmakktrær i vedteigene som er hardt angrepet av lauvmakk/ bjørkemåler. 

Hogsten skal kun skje etter henvendelse til lokal vedutviser. All hogst på FeFo grunn må avklares med vedutviser, blant annet for å unngå hogst i fredet skog, hogst i etablerte vedteiger m.m.

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS