• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
sfo_100x100

Gratis SFO-tilbud i Nesseby

I stedet for å ta betaling for SFO-tilbud, bevilges Nesseby skole kr 60 000,- for skoleåret 2008/09 for å utvikle en modell for heldags skole.
Modellen og effekten av tiltaket skal evalueres før et evt. permanent vedtak gjøres.

Rektor Arvid Pleym ved Nesseby skole tror at et gratis SFO – tilbud vil føre til at flere vil benytte seg av tilbudet og at det vil bli enklere å disponere personalet til f.eks veiledning og leksehjelp i SFO – tida.
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS