• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
stop

Gjeninnføring av tidligere praksis ved behandling av søknader om tillatelse til motorferdsel

Vi vil med dette varsle om at behandling av søknader om tillatelse til motorferdsel i verneområder heretter igjen må behandles i to instanser, hos Fylkesmannen etter verneforskriften og hos kommunen etter motorferdselsloven.

 

Gjeninnføring av tidligere praksis ved behandling av søknader om

tillatelse til motorferdsel i naturvernområder med særskilt

motorferdselforbud

 

Dobbel saksbehandling gjeninnføres - Fylkesmannen , så kommunen

Etter en ny vurdering har Fylkesmannen kommet til at vi ikke vil videreføre en slik praktisk

tillemping, av formelle/juridiske grunner. Vi vil med dette varsle om at behandling av

søknader om tillatelse til motorferdsel i verneområder heretter igjen må behandles i to

instanser, hos Fylkesmannen etter verneforskriften og hos kommunen etter

motorferdselsloven. Kjøring krever gyldig tillatelse fra begge instanser.

Det er mest hensiktsmessig at søknaden først behandles etter det normalt strengeste

regelverket, dvs. verneforskriften. Hensynet til verneverdiene vil dessuten være en viktig del

av kommunens beslutningsgrunnlag for behandling etter motorferdselloven.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS