• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
sykkelvei

Gang- og sykkelvegen igangsettes i høst

Den lenge etterlengtede gang- og sykkelvegen mellom gamle Vesterelv bru og Varangerbotn er nå ute på anbud.  Anbudsåpning vil bli foretatt 9. august og kontraktsforhandlinger vil bli gjennomført i løpet av måneden.  Arbeidet vil etter planen bli igangsatt 9. september og påregnes ferdigstilt innen 1. september 2014.

I hht. fremdriftsplanen til Statens Vegvesen vil anbudsåpning og kontraktsforhandlinger bli gjort i løpet av august måned og det praktiske arbeidet med gang- og sykkelvegen bli igangsatt i løpet av september måned.  Som en forberedelse til fremføring av "Karlebotn-vann" til Nyborg, har Statens Vegvesen og Nesseby kommune inngått et samarbeid ved å legge vannrør med større kapasitet i vegfyllingen.fram til Varangerbotn. 
 

G/s-vegen vil bli anlagt på østsiden av E-6.  Iflg. fremdriftsplanen vil det i løpet av 2013 kun  bli lagt en grovfylling mellom gamle Vesterelv-bru og Varangerbotn,  Det vil også bli satt opp nye lyspunkter samt byttet armatur på vegbelysningen langs vegen til rådhuset.

Pga. dårlige grunnforhold i området, vil kryssing av "Hildur-bekken" bli satt ut som et eget prosjekt og gjennomført i løpet av 2014.

Gang- og sykkelvegen vil ha en lengde på ca. 1,5 km. Den kommunale vegen langs rådhuset inngår som en del av g/s -vegen.  Det vil bli satt opp 49 nye lysmaster og eksisterende gatebelysning på vegen langs rådhuset skal oppgraderes.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS