• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
kafe

Gamlekiosken blir mulighetenes treffsted

På møtet 20. september ble man enige om at gamlekiosken skal bli et mulighetenes treffsted for lokalbefolkningen, forbipasserende og turister. Her vil man tilby lokal mat og opplevelser for alle.
De fleste kjenner nå til at det er jobbes frem et konsept som skal danne grunnlag for en kommende bedrift i tidligere kiosklokalene. Bedriften skal være et treffsted for lokalbefolkningen, samt og tilby mat og opplevelser for alle. Innholdet som er tenkt, er følgende;
 
*      Lokal Mat - (rein, sau,elg og fisk etc.)
*      Galleri    -    som gjenspeiler hva som skjer i Varanger i de ulike års tidene, spesielt innenfor primærnæringene der maten kommer fra.
*      Temaer   -   som knytter seg til maten og bildene.
*      Opplevelser som knytter seg til maten - eks. å være ved reingjerdet på Seidafjellet, eller med på fiske i fjorden, isfiske etc.
*      Ulike arrangement/treffsted (voksne/barn)
*      Turistformidling for hele Varanger
 
Dette innholdet er kommet etter innspill fra idèdugnadene som er avholdt, i tillegg er det kommet mange andre innspill både fra voksne og ungdommer som må ivareteas.
 
På møte 20. september  ble det valgt et interimsstyre som består av; Magnhild Mathisen, Ingrid Mikkelsen, Alf Helge Bernhardsen (en medeier i Jegerstua, bor i Vestre Jakobselv) og Werner Methi (ny innflyttet hit etter 10 år i utlendighet, jobber på Helsesenteret).
 
Interimsstyret skal legge frem en forretningsplan innen 15. november 2007, der innbyggere og bedrifter blir invitert å bli med som eiere. I tillegg er det ønske at lag og foreninger og kommunen m/flere blir med som samarbeidspartnere, eventuelt medeiere. 
 
Utfordringen blir å få tak i kvalifisert arbeidskraft, og da er tanken at det snarest få i gang kompetansehevingskurs, spesielt innen salg og service, språk og kokkekurs.
Når selskapet er en realitet (stiftet) vil det søkes etter en daglig leder som vil inneha en viktig rolle, forteller Ingrid Mikelsen fra Interimsstyret.
 
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS