Lagercranz og Nils M_200x150

Gamle Nessebyjoiketekster gjenopplivet

Gamle Nessebyjoiketekster som ble samlet inn på 1920- tallet blir presentert for publikum på samefolketsdag 6. februar.

På bildet ser du forsker Eliel Lagercrantz som samlet tekstene, og Nils Mosesen Nikke/Movsses Niillas som var en flittig bidragsyter.
Lokale joikere og Harald Devold fra Musikk i Finnmark jobber nå sammen om å gjenopplive disse gamle joikene, og også Karlebotn skole er involvert i arbeidet.
I 1920 og 1925 besøkte språkforskeren Eliel Lagercrantz (1894-1973) Nesseby kommune. Lagercrantz var professor i samisk språk ved Universitetet i Helsingfors, og spesielt opptatt av de ulike samiske dialektene. Han var særlig fascinert av både dialekten, lynnet og ikke minst den rike joiketradisjonen til sjøsamene i Varanger. Hør bare: ”Sjøsamene i Varanger-området har en følelsesrik, sart, dikterisk natur som uttrykkes fonetisk i den følsomme, myke, nyanserte, lys palatale uttalen til dette game språket…”, og ”Sansen for fin humor, kjærligheten til sang og hangen til en mystisk-poetisk nedarvet tradisjon danner grunnlaget for den åndelige rikdommen til de sjøsamene i Varanger-området”.Dette skriver Lagercrantz i en av sine publikasjoner

Lagercrantz begeistring for befolkningen i indre Varanger tydeliggjøres også ved at to tredjedeler av hans folkloristiske samling stammer fra nettopp herfra. Han har dokumentert en rekke fortellinger og joiker, og flere av disse er publisert i serien ”Lappishe Volksdichting” (1957-1963). Problemet har vært at tekstene har vært på tysk og de samiske tekstene på et egenutviklet lydspråk, slik at materialet har vært lite tilgjengelig for folk flest. Varanger Samiske Museum og Isak Saba Senteret har nå i gang et stort prosjekt som omfatter oversettelse og omskriving av de samiske tekstene til moderne samisk skriftspråk.

En annen spennende del av prosjektet omfatter joikene som Lagercrantz skrev ned teksten og melodiene til. En sentral bidragsyter i denne sammenhengen var kirketjener Nils Mosesen Nikke/Movsses Niillas (1883-1963), en meget habil og anerkjent joiker i Nesseby.
25.01.2007 Signe Store
Tips en venn  Skriv ut