• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Informasjon

Fylkesmannen stenger hele løype 10 og deler av løype 9 i Nesseby kommune f.o.m. 15. april.

Stengningen er gjelder inntil videre av hensyn til den vanskelige beitesituasjonen for reindrifta.

Stengningen gjelder følgende løypestrekninger:

  • Hele løype 10 (Diergiløypa) fra løype 7 til løypeslutt på sørenden av Dieggejavri.
  • Deler av løype 9 fra sørenden av vann 243 m.o.h. (øst for Niiladeanoluoppal) til løypeslutt.

Det nye vedtaket kan du lese her.
Vedtaket fra mars gjelder fortsatt, med unntak av løype 11 Nyelvløypa, som ble åpnet for ferdsel før påske. 
Se mer info på fylkesmannens hjemmesider.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS