• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
logo

Fuglåsen Skole til salgs

Nesseby kommune ønsker å selge «Fuglåsen Skole» som ligger i Mortensnes kulturminneområde innenfor område avsatt til «særskilt almennyttige formål».  

Bygningen er et 2 etg. bygg fra 1955 med et tilbygg fra 1982.  bruttorareal 154 m2,  opprinnelig bygd som skole, senere brukt som bygdelagshus. 

Ved et evt. salg vil det bli fradelt et areal på inntil 3 dekar som festetomt til bygget etter nærmere avtale med kjøper.

Kommunen forutsetter at anlegget blir benyttet til næringsformål, gjerne innen reiseliv.  Det forutsettes og at det ikke etableres næringsvirksomhet som er ikke er forenlig med forvaltningen av kulturminneområdet.  Ved endret bruk vil kommunen kreve forkjøpsrett.

Bygget selges «som den er».  Takstrapport fra 2011 foreligger.  Visning etter avtale.

Et eventuelt salg forutsetter vedtak i kommunestyret i Nesseby kommune.

Bud på eiendommen og prospekt/beskrivelse av bruk sendes: postmottak@nesseby.kommune.no

Frist for innlevering av bud/prospekt:  5. april  2017.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS