• Eddemannak.jpeg
 • Foto: Lena Kristianssen
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
medisiner

Fra 2017 slipper du å søke om frikort for helsetjenester

Frikort for egenandelstak 2 er automatisert fra 1. januar 2017. Fra denne datoen slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket på 1 990 kroner er nådd.  

Det finnes to frikortordninger i Norge, en for egenandelstak 1 og en for egenandelstak 2. De gjelder for ulike tjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den andre ordningen. Ordningen med frikort egenandelstak 1 er allerede automatisert, og fra nyttår ble også ordningen for frikort egenandelstak 2 automatisert.

I frikort egenandelstak 2 inngår egenandeler for:

 •          undersøkelse og behandling hos fysioterapeut med driftstilskudd eller fastlønnet fysioterapeut i kommunen
 •          enkelte former for tannbehandling
 •          opphold ved rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med regionalt helseforetak
 •          behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet

Dette er nytt fra 1. januar 2017:

 •          Du får frikort egenandelstak 2 uten å søke om det. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd.
 •          Egenandelstaket for frikort egenandelstak 2 for 2017 er 1990 kr.
 •          Har du betalt for mye, blir beløpet du har krav på automatisk tilbakebetalt.
 •          Aldersgrensen for egenandelsfritak er hevet fra 12 til 16 år.
 •          Alle pasienter må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut - unntatt barn under 16 år og personer med yrkesskade.
 •          Du kan selv følge med på sine registrerte egenandeler ved å logge inn helsenorge.no.

 

Frikort egenandelstak 1 – nytt egenandelstak for 2017: 2 205 kroner

I frikort egenandelstak 1 inngår egenandeler fra lege, psykolog, poliklinikk (sykehus), røntgeninstitutt, pasientreiser og medisiner og utstyr på blå resept.

Dette frikortet får du automatisk i posten innen tre uker når du har betalt over ​2​ 205 kroner i egenandeler i 2017.

Mer informasjon på finnes på helsenorge.no/frikort

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS