• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
penga

Forslag til statsbudsjettet 2009

Til tross for budsjettforslagets økning av frie inntekter, må vi likevel forvente kutt på inntil kr. 1 million i 2009.

Forslag til statsbudsjettet for 2009 medfører at Nesseby kommune får 4.3 millioner i økning i frie inntekter. Dette beløpet skal dekke lønnsvekst, økte pensjonskostnader, renteøkning, annen prisstigning, psykiatrimidler, NAV etablering, og andre nye oppgaver staten pålegger kommunen. Dette er grunnen til at vi også i 2009 må forvente et kutt på inntil kr 1 million.

Forslag til statsbudsjett 2009

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS