• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
elg-i-sikte-2[1]

Forslag til økt fellingskvote for elg i 2007

Planforslag " Bestandsplan for elg " for Tana/Varanger legger opp økt fellingskvote for elg i 2007.
Planforslag er utarbeidet av Finnmarkseiendommen (FeFo) i nært samarbeid med deltakende kommuner og jegerforeniger.
I planperiode 2007 - 2010 er det satt av en kvote på 660 elg til felling i Nesseby kommune.
I planforslag er det skissert en kvote på 165 elg til felling høsten 2007.

Viltnemnda i kommunen har vedtatt at elgstammen samlet i Tana/Varangerstammen må reduseres - og dette er det tatt hensyn til
i fremlagt planforslag fra FeFo.
Hovedmål i elgforvaltningen er at elgbestanden skal forvaltes slik at beitegrunnlaget ikke overbelastes
For å kontrollere bestandsutviklingen er det i plan forutsatt en vintertelling av elgstammen i 2009.

Viltnemnda vil gjøre vedtak til fremlagt plan i nær tid.
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS