• Eddemannak.jpeg
 • Foto: Lena Kristianssen
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
høgtoppen

Frist: 30. september

Foreslå navn på boligfelt

Det nye boligfeltet som er planlagt i Varangerbotn, på østsiden av eksisterende felt trenger et navn. Kom med forslag!

Boligfeltet som til nå har blitt kalt Høgtoppen trenger et nytt navn. Helst et navn som passer bedre i Nesseby kommune. "Isak Saba" er foreslått, men vi tar gjerne imot flere forslag. Kansje området allerede heter noe?

Navnet kan være på norsk eller samisk og bør helst ikke ligne på andre veinavn.

Send forslag til: postmottak@nesseby.kommune.no, eller ring kommunens sentralbord 40 44 05 00

Plankart

Retningslinjer for navnegiving:

 • Som hovedregel bør eksisterende navn i området, eller en variant av dette navnet, benyttes.
 • Dersom det ikke finnes eksisterende navn som kan benyttes, bør veier få navn etter landskapsformer/-elementer, naturfenomener, planter eller dyr i området.
 • Der en eksisterende bedrift, institusjon, funksjon eller lignende langs veien utgjør et begrep på folkemunne, kan navnet på veien/ stedet henspille på denne funksjonen, (f.eks. Skuvlageaidnu/ Skoleveien).
 • Steder/ veier bør kun få navn etter personer der det er hevet over enhver tvil at vedkommende har gjort en innsats som fortjener en slik heder.
 • Steder/ veier kan ikke få navn etter nålevende personer.
 • Der det er mulig bør det velges navn som ikke har ”geaidnu” eller ”vei” i navnet, for å skape variasjon i navnsettingen.

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS