• Fiskelykke
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
Barnehagebilde

Flytt til Nesseby kommune og få gratis barnehageplass!

Alle som har barn i Nesseby barnehage kan se fram til gratis barnehage. Kommunestyret har i møte 28.06.07 vedtatt at alle som bor i Nesseby kommune får gratis barnehageplass fra høsten.

Gratis barnehageplass er et av flere virkemidler som iverksettes for å stabilisere bosetningen og for å få nye innbyggere.

Barnefamilier bosatt i kommunen tilbys gratis barnehageplass som en forsøksordning for tidsrommet 1.10.07 til 31.7.08. Tiltaket evalueres og dersom dette fører til økt bosetting vurderes det å forlenge tiltaket.

Barnehagen i Nesseby har tilbud på både norsk og samisk. Åpningstidene på hverdager er fra kl. 07.30 til 16.30.

Se bilder fra Nesseby barnehage:

http://www.barnehageforum.no/bhg/unjargga/album.asp

Vi minner om tilbud til nyinnflyttere og kommunes innbyggere;

 • Gratis barnehageplass
 • Gratis boligtomter i regulerte områder
 • Tilskudd ved bygging eller kjøp av boliger
 • Startlån

Les mer her

 

 


Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS