• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
fiskerimøte

FISKERIMØTE

Bivdi, Sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon, inviterer Nessebyfiskere og andre fiskeriinteresserte til et felles møte

Sted:       Varanger Samiske Museum

Tid:            Tirsdag 20. november kl. 17.00

 

·                    Presentasjon av Bivdi

·                    Status for Nessebyfiskerne   

             Dagens situasjon og utfordringer

·                    Kysttorskegruppas forslag

·                    Sjøsamiske rettigheter – debatt

Vi forutsetter at de sjøsamiske    fiskerettighetene blir anerkjent. Hvilke tiltak trenger vi da.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS