• Eddemannak.jpeg
 • Foto: Lena Kristianssen
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
Foto: Eva-Maria Nilssen

FELLES INTERKOMMUNAL BARNEVERNTJENESTE MELLOM NESSEBY OG TANA

Fra 1. september 2016 er barnevernet i Nesseby og Tana kommuner slått sammen til en felles bameverntjeneste, Nesseby og Tana barneverntjeneste-Unjårgga ja Deanu månåidsuodjalanbålvalus.

Nesseby og Tana kommunene har inngått avtale for felles interkommunal barneverntjeneste. Samarbeidet organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid med Nesseby kommune som vertskommune.

Nesseby kommune skal som vertskommune organisere felles barneverntjeneste for begge kommunene. Vertskommunen har ansvaret for administrasjon og drift av den nye tjenesten, og barneverntjenesten er administrativt organisert som en egen virksomhet.

Tjenesten vil ha hovedkontor i Nesseby kommune på rådhuset, samt kontorlokaler i Tana ved hjelpetjenesten. Den nye organiseringen som iverksettes vil ikke påvirke tilgjengeligheten for klienter og samarbeidsparter. Personalet er organisert annerledes enn før, blant annet ved at alle ansatte skal jobbe på tvers av kommunegrensa. Dette innebærer at både klienter og samarbeidsinstanser vil kunne få nye personer å forholde seg til.


Formålet med interkommunal barneverntjeneste er:

 • Faglig og kvalitetsmessig god tjeneste for brukerne
 • Større fagmiljø
 • Redusere sårbarheten
 • Øke fokus på ledelse og styring
 • Sikre stabilitet og rettsikkerhet i behandlingen
 • Unngå vanskelig nærhet
 • Bedre mulighet for å rekruttere kvalifiserte medarbeidere

Kontaktinfo:
Nesseby og Tana barneverntjeneste- Unjargga ja Deanu manaidsuodjalanbalvalus:
Postadresse: Nesseby og Tana barneverntjeneste, Rådhuset, 9840 Varangerbotn.

Besøksadr Nesseby: Rådhuset, 9840 Varangerbotn
Besøksadr Tana: Hjelpetjenesten, 9845 Tana

Tlf.: barnevern: 40440610 - 4040550 sentalbordet Nesseby kommune
Tlf.: barnevernleder: Olaf Trosten, 40440611 , epost: olaf.trosten@nesseby.kommune.no
Tlf.: nestleder: Line Løkken, 40440612, epost: line.lokken@nesseby.kommune.no

Mail: barnevern@nesseby.kommune.no

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS