• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Fakta

Unjárgga gielda/Nesseby kommune ligger innerst i Varangerfjorden i Øst-Finnmark. Hovednæringene har de siste 100 årene vært reindrift, jordbruk og fiske.  Geografisk så grenser vi til Tana, Sør-Varanger og Vadsø kommune. Unjárgga gielda/Nesseby kommune er en 2-språklig kommune der samisk og norsk språk er likestilt.  

Kommunen har veldig god barnehagedekning, godt pleie- og omsorgstilbud og ofte er avgangselevene i ungdomsskolen på topp i Finnmark. 

Foruten kommunen, som er den største arbeidsgiveren, så har Sametinget sin hovedadministrasjonen for kultur- og miljøvern i Varangerbotn. Kommunen har dagligvarebutikk, bensinstasjon, kafé, italiensk restaurant, sølvsmed og postkontor i bensinstasjonen. Andre virksomheter som kan nevnes er museum (ansvarsmuseum for sjøsamisk kultur), oppdrettsindustri, maskinentreprenør, Linjebyggingsentreprenør, hagesenter, regnskapsfirma, slakteri og drosjer.

Unjárga/Nesseby er det beste stedet i verden for friluftsaktiviteter. Kommunen kan tilby alt fra fjord- til viddeopplevelser både sommer og vinter. For de som er interessert i jakt og fiske så har kommunen flere gode lakseelver og godt jaktterreng både for rype og elg.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS