• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
is

Fagforbundet - Årsmøte 2009

Sted: Rådhuset
Tid: Onsdag 17. Februar kl. 18.00
SAK 1 ÅPNING – Godkjenning av innkalling og saksliste

SAK 2 KONSTITUERING – Valg av møteleder, sekretær og 2 til å undertegne protokollen.

SAK 2 ÅRSBERETNING

SAK 3 REGNSKAP

SAK 4 HANDLINGSPLAN MED BUDSJETTFORSLAG

SAK 5 INNKOMNE SAKER

SAK 6 VALG
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS