• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
gatelys

Færre gatelys i kommunen

Formannskapet vedtok på møtet 5.3.08 å redusere antall gatelys i kommunen for å spare strøm.
For å oppnå den strømbesparelse i gatelys som følger av vedtatt årsbudsjett 2008 for teknisk virksomhet og økonomiplan 2008 – 2011 vedtar formannskapet at antall gatelys i kommunen reduseres etter liste datert 21.01.08 tilhørende denne sak.
Teknisk virksomhet igangsetter arbeidet med fjerning av lyspunkter så snart Statens Vegvesen
gir sin aksept til saken.


Kommunen har pr. dato registret totalt 473 lyspunkter som gatelys og for reduksjon av antallet er det utarbeidet en liste etter forutgående befaring for strekningen Gandvik – Klubbvik.

Liste er utarbeidet ut fra følgende:
• Ingen bygder hvor det bor folk skal mørklegges.
• Veistrekninger hvor det ferdes mye folk skal skjermes for kutt.
Som strekningen Vesterevnes – Varangerbotn og Nesseby kirkested som har
belysning for gang sykkelvei
• For ubebodde hus over tid og fritidshus fjernes lyspunkter.
• I størst mulig grad fjernes lyspunkter i ender av lysrekke.
• I boligfelt kan enkeltpunkter fjernes.
• Lyspunkter som mest er som tomtebelysning fjernes.


For å oppnå den årlig besparelse som følger av økonomiplan må det minimum kuttes 75 lyspunkter i 2008. I 2009 må det gjøres ytterligere tiltak med hensyn til strømbesparelse
som å redusere lystid i akebakker o.l
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS