• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
GES_200x35

Etableringsstipend til GES Water

Formannskapet i Nesseby kommune innvilger Global Eco system AS et etableringstilskudd på
inntil kr. 200 000,- i forbindelse med etablering av GES water i Nesseby.
I og med at GES har gjort så stort forarbeide med utvikling, testing og markedsføring av renseteknologien for vann, er det store muligheter for at de skal kunne lykkes med denne satsingen.
De ønsker å etablere firmaet i Nesseby, ettersom GESs styreleder Allan Johansen også arbeider med kommersiell utnyttelse av Hannooaivi kilden i Karlebotn.
De ser derfor for seg en samlokalisering av bedriftene, slik at bedriftene med det kan dra veksler av hverandre, både når det gjelder lokale og ansatte.

Denne etableringen anses som ny næringsvirksomhet, og er med det støtteberettiget i henhold til retningslinjene, men da med inntil kr. 200 000,-.
Denne etableringen medfører også høykompetansearbeidsplasser, noe som er ettertraktet i hele regionen. En slik etablering kan derfor få positive ringvirkninger for Nesseby kommune, tror formannskapet, men legger til at om bedriften legges ned innen 5 år, vil tilskuddet kreves forholdsmessig tilbakebetalt.
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS