• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
leve_250x55

ETABLERING AV ETTERLATTEGRUPPE

Etterlatte etter selvmord møttes i går med det som mål å danne en etterlattegruppe i Tana og Nesseby.
Hensikten med å danne selvhjelpsgruppen er at de etterlatte etter selvmord har et nettverk, i tillegg til det offentlige hjelpeapparatet og det naturlige sosiale nettverk av slekt og venner.
Innledere vil være:
Helge Stormo, leder for LEVE Finnmark
Sigrun Winterfeldt, kommunelege i Tana
Kari Dyregrov, forsker, bl.a. arbeidsfelt vedrørende etterlattes situasjon


FOREDRAG OM ETTERLATTES SITUASJON VED SELVMORD
Tirsdag 30. september 2008 på Miljøbygget i Tana
13.15 Erfaringer fra Finnmark i forhold til etterlatte ved selvmord v/Helge Stormo
13.45 Forskning i forhold til de etterlatte v/Kari Dyregrov 15.30
Spørsmålsrunde

Velkommen !
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS