• Eddemannak.jpeg
 • Foto: Lena Kristianssen
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
Print

Er du innført i manntallet?

Manntallet er oversikten over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015:

 

For velgere bosatt i Norge gjelder:

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni i valgåret.

Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

For velgere bosatt i utlandet gjelder:

Dersom du bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.

Du søker ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema (i pdf-formatodt-format eller word-format). Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.

Søknaden må komme frem til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert i folkeregisteret som bosatt innen 14. september kl. 21.00.

Klager på oppføringer i manntallet sendes skriftlig til Valgstyret i Nesseby, 9840 Varangerbotn eller til e-postadresse postmottak@nesseby.kommune.no.

 

Sametingets manntall

Sametingets valgmanntall, ajourført pr 30.06.15:

Hvis man vil klage på manntallet må man sende inn en skriftlig klage til Sametinget. Man kan klage frem til kommune- og fylkestingsvalgdagen. 

 

***********

Manntallene skal ligge ute til og med valgdagen 14. september 2015. 

Manntallene er lagt ut på følgende steder:

 • Nesseby rådhus
 • Nesseby bibliotek
 • Bibliotekbussen
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS