• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
elg i sikte

Elgjakta har starta!

Det kan se ut som om kommunen tømmes for folk når årets elgkvote skal sankes inn. Det er ikke helt riktig, de har bare flyttet ut i telt og hytter i noen ukers tid.

Ill.: Bent Johansen

I år skal 33 jaktlag felle årets kvote. 17-18 lag er fra Nesseby kommune. I hvert lag er det 5-6 jegere, så om vi regner grovt på det er 1/8 del av kommunens befolkning på fjellet. Elgjakt er en populær fritidssyssel.

 I 2006 ble det felt 109 dyr. Årets elgkvote i Nesseby er på 165 dyr. 60 ungdyr, 61 frie dyr og 44 tileggsdyr.
 
Det er fellingstillatelse på flere dyr i år en tidligere. Viltnemnda i kommunen har vedtatt at elgstammen samlet i Tana/Varanger må reduseres, og dette er det tatt hensyn til i fremlagt planforslag fra FeFo. Hovedmål i elgforvaltningen er at elgbestanden skal forvaltes slik at beitegrunnlaget ikke overbelastes. 660 dyr er foreslått felt fram til 2010.
 
Ifølge NOU 1994: 21, var gjennomsnitt for felte elg i Nesseby i perioden 1968-1972 på 7 dyr i året, mens antall fellingstillatelser var på 8 dyr, så man kan vel si at elgstammen i kommunen har vokst bra fram til i år.

Kvoten for Finnmark fylke er på hele 1198 dyr. Mange frysere skal fylles.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS