• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
edgarportrett_150x196

Edgar Olsen får tilskudd

Nesseby kommunestyre innvilger Edgar Olsen et tilskudd på inntil kr. 160 000,-
til kjøp av fiskekvote. Olsen innvilges også et tilskudd på inntil kr. 150 000,- til kjøp av båt.
Nesseby kommunestyre innvilger også Edgar Olsen et tilskudd på inntil kr 190 000,- som et særlig næringsmessig rekrutteringstiltak i fiskerinæringen jfr. §5b. Samfunns- og næringsutviklingsfondet
Tilskuddet utbetales mot dokumenterte kostnader (eks. mva). Dokumentasjon av kostnadene skal være godkjent av regnskapsfører/revisor.
Før utbetaling av lån og tilskudd kan finne sted skal prosjektet være fullfinansiert, investeringskostnadene dokumentert og fartøyet være forsikret.
Såfremt støtteobjektet blir avhendet eller støttemottaker flytter ut av kommunen innen 5 år skal tilskudd tilbakebetales forholdsmessig.
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS