• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
røde-kors-logo

E-resept i Finnmark

Arbeidet med å innføre e-resept i Finnmark starter tirsdag 8. mai. E-resept øker sikkerheten og gjør hverdagen enklere for legemiddelbrukere.

E-resept er til nå innført i Rogaland, Hordaland, Aust-Agder og Vest-Agder samt i store deler av Vestfold og Telemark. Etter oppstart i Finnmark vil e-resept være i daglig bruk ved legekontor og legevakter, apotek og bandasjister i til sammen 132 kommuner.

Alle apotek i Finnmark vil kunne ekspedere e-resepter fra 8. mai. Bandasjister og legekontor benytter e-resept fra denne datoen eller så snart de har gjort nødvendige forberedelser. De fleste vil være i gang i løpet av noen uker.

 

Der e-resept er innført ekspederes fortsatt gyldige papirresepter. Dersom man skal til en kommune hvor e-resept ikke er i bruk ennå, kan legen skrive ut papirresept.

 

Økt sikkerhet

Den nye ordningen blir godt mottatt både av befolkningen, leger, apotek og bandasjister. E-resept gir tryggere og enklere rutiner og øker pasientsikkerheten.

 

- Faren for feilmedisinering, feilutlevering og uheldige kombinasjoner av legemidler reduseres med e-resept, sier avdelingsdirektør Anne-Lise Härter i Helsedirektoratet.

 

Fordi apotek og bandasjister henter resepten fra en sentral database, er det

vesentlig vanskeligere å forfalske en e-resept enn en papirresept.

 

Med e-resept lanseres også en ny selvbetjeningstjeneste på nett: Mine resepter. Den er et tilbud til de som ønsker det og gir brukeren god oversikt over gyldige e-resepter.

 

Videre innføringsplan

Resten av Nord-Norge samt Trøndelagsfylkene innfører e-resept fram mot sommeren. – Da vil e-resept være i bruk i halvparten av landets fylker. Til høsten går vi i gang i Møre og Romsdal, Oslo og Akershus. De øvrige fylkene kommer tidlig i 2013, opplyser Anne-Lise Härter.

 

Fakta om e-resept

 

  • E-resept betyr elektronisk resept. E-resept er også navnet på kjeden av IT-systemer som håndterer resepter elektronisk.

·        Den som trenger resept vil ikke lengre få en papirresept i hånden.

·        Legen sender resepten elektronisk til en sentral database; Reseptformidleren.

·        Man får varen utlevert ved å oppgi fødselsnummer eller navn og fødselsdato.

·        E-resept innføres for å gi tryggere legemiddelbruk, enklere rutiner og bedre utnytting av samfunnets ressurser.

·        Det er vesentlig vanskeligere å forfalske e-resepter enn papirresepter. 

·        E-resept innføres i legekontor, ved legevakter, i apotek og hos bandasjister.

·        Fra innføringsdatoen i et fylke/område er apotekene klare til å ekspedere e-resepter.

·        Enkelte sykehusapotek starter litt senere enn øvrige apotek.

·        Bandasjister og leger tar i bruk e-resept fra innføringsdatoen eller når de tekniske forholdene er tilrettelagt.

·        Det pågår et arbeid som sikrer at også sykehusleger etter hvert kan ta i bruk e-resept.

·        Nasjonal innføring startet i juni 2011 og skal være sluttført i 2013.

·        På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet leder Helsedirektoratet prosessen med nasjonal innføring av e-resept. Helsedirektoratet samarbeider blant annet med Apotekforeningen, apotekkjedene og IT-leverandører.

·        Tjenesten ”Mine resepter” er et tilbud som til den som ønsker å få oversikt over e-reseptene sine via Internett.

·        Brosjyrer om e-resept finnes i kommunesentra, legekontor, apotek og hos bandasjister.

·        Publikum finner mer informasjon på www.helsenorge.no/eresept.

·        Helsepersonell kan lese mer på www.eresept.no.

·        Nettstedene viser også dato for innføring av e-resept i kommunene. 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS