• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
logo

Offentlig høring

Detaljreguleringsplan for Vesterelvnes avløpsområde

Nesseby formannskap vedtok i sitt møte 14.02.2019 å sende forslag til Detaljregulering for Vesterelvnes avløpssone på høring, og legge planen ut til offentlig ettersyn.

Planen sikrer areal for nytt renseanlegg i Vesterelvnes avløpsområde. I hht.forskriftene for Varangerbotn Naturreservat og kommunens arealplan har Rambøll AS, på vegne av Nesseby kommune utarbeidet forsalg til detaljregulering for området.


Høringsfristen er 1. april 2019.
Høringsuttalelser sendes til Unjárgga gielda/ Nesseby kommune, Rådhus v/ Teknisk, 9840 Varangerbotn, eller pr e-post til postmottak@nesseby.kommune.no, innen 1. april 2019.

Nedenfor ligger følgende vedlegg:  
Planbeskrivelse
Plankart
Bestemmelser
Behandling av forslag til detaljregulering for Vesterelvnes avløpssone
Protokoll sak PS 3/19

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS