fasteaksjon

Det handler om rettferdighet

Mer enn én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. Det vil folk fra Nesseby og Tana kommuner gjøre noe med.

 25.-27.mars går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2012 av stabelen. Konfirmanter, unge og voksne fra Nesseby, Polmak og Tana menigheter besøker husstander i Nesseby og Tana kommuner, tirsdag 27. mars 2012, for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid.

- Over én milliard mennesker lever i fattigdom. Urettferdighet tar menneskeliv hver dag. Det er ikke tilstrekkelig at folk så vidt har nok til å eksistere. Alle mennesker har rett til å ha et levebrød, slik at de kan klare seg ved hjelp av egen arbeidsinnsats, sier Annamária Sepsi kateket og Ann-Kristin Kristoffersen, prosjektleder barn og ungdom – lokale aksjonsledere.

Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden. Pengene blir brukt der de trengs aller mest.

- Med Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2012 gjør vi et felles løft sammen med folk i Norge for at fattige mennesker skal få mulighet til å skape seg et liv uten fattigdom. Ta godt imot bøssebærerne, oppfordrer kateket Annamária Sepsi.

Engasjement som inspirerer

- Folk her i Nesseby og Tana kommuner har vist et imponerende engasjement i forbindelse med aksjonen. Både voksne og unge har bidratt. I fjor holdt Tana diakoniutvalg åpen kafé på Tana menighetshus, der all inntekt gikk til innsamlingsaksjonen. Søndagsskolen i Tana samlet inn penger til aksjonen på en av sine samlinger og kirka hadde ofring til aksjonen, dette i tillegg til bøsseinnsamlingen, sier Ann-Kristin Kristoffersen, som håper på et godt innsamlingsresultat også i år.

- I fjor fikk vi inn hele 39.481,- kroner i Nesseby, Polmak og Tana menigheter, noe som var en økning på hele 48 % i fra 2010. Det var vi veldig fornøyd med, samtidig hadde det vært moro om vi klarte å slå fjorårets innsamling og samle inn enda mer i år, sier de begge to. Også i år vil diakoniutvalget i Polmak og Tana arrangere aksjonskafé, og de inviterer til Åpent hus på tirsdag, 27. mars 2012, fra kl. 1730-1930 på menighetshuset i Tana bru.

 

Skaper sitt eget levebrød
I Tanzania hjelper Kirkens Nødhjelp folk i gang med å skape seg et levebrød gjennom spare- og lånegrupper i lokalsamfunnet.

- Medlemmene i gruppa sparer penger i en pott, og de får anledning til å ta opp små lån fra denne potten slik at de kan starte sin egen gründervirksomhet og forsørge familien sin, forklarer kateket Sepsi.

Godfrey Walalaze, Kirkens Nødhjelps programrådgiver i Tanzania forteller:

- Siden 2006 har vi opprettet 1000 slike spare- og lånegrupper i Tanzania. Hele tiden møter jeg mennesker som imponerer meg med det de har klart å få til gjennom gruppene.  De forteller den ene suksesshistorien etter den andre: Om at de kan spise seg mette, holde barna i skolen, at de har skapt seg et levebrød.

Kirkens Nødhjelp støtter gruppene med opplæring, bankbokser og annet materiell.

Vil fjerne årsakene til fattigdom
Fattigdom har svært mange årsaker, én av dem er at store, internasjonale selskaper snyter på skatten i fattige land.

- Fattige mennesker mister helsetilbud og skolegang på grunn av dette. Inntekter som kunne kommet landets innbyggere til gode, gjemmes unna i skatteparadiser. Gjennom Kirkens Nødhjelps fasteaksjon ber vi finansministeren sørge for at ingen norske selskaper snyter på skatten i fattige land, forklarer menighetspedagog Kristoffersen og oppfordrer alle til å støtte opp om aksjonen.

Faktaboks
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 25.-27.mars 2012

-      Setter i år fokus på økonomisk rettferdighet: Sammen kan vi kjempe for en fremtid uten fattigdom.

-      Det er menighetene landet rundt som står for gjennomføringen. Kontakt din nærmeste menighet, hvis du vil bidra ved å gå med bøsse – på telefon 789 29910 – Tana menighetskontor (gjelder også Nesseby).

-      Du kan støtte aksjonen direkte ved å:

o   Benytte kontonummer 1594.22.87493.

o   Ringe givertelefon 820 44 088 (200 kroner)

o   Sende en sms <KN200> til 2090 (200 kroner)

 

 

For mer informasjon, kontakt:

Nesseby, Polmak og Tana menigheter v/aksjonsledere

 Annamária Sepsi og Ann-Kristin Kristoffersen på tlf. 78 92 99 10

 eller på e-post:  ann.kristin.kristoffersen@tana.kommune.no

annamaria.sepsi@tana.kommune.no

21.03.2012 Bent Johansen
Tips en venn  Skriv ut