• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Multifunksjon_150x113

Dag Ove Johnsen får tilskudd

Formannskapet innvilger Dag Ove Johnsen et tilskudd på kr. 50 000,- til kjøp av multifunksjonsmaskin.
Dette utgjør ca 7 % av kostnadsoverslaget på kr. 711 250,-
Utbetaling kan foretas mot dokumenterte kostnader (eks mva.). Kostnader skal være dokumentert av regnskapsfører/revisor.
Hvis bedriften legges ned, eller hvis støtteobjektene blir solgt eller tatt i bruk til annet formål innen 5 år, kreves tilskuddet forholdsmessig tilbakebetalt, heter det i formannskapets vedtak.


Maskinen Johnsen skal investere i er en multifunksjonsmaskin som kan benyttes til brøyting, utkjøring av mold/masser, i tillegg til at den kan benyttes ordinær traktor.
Den har en maks hastighet på ca. 65 km/t, noe som gjør at den i praksis er like effektiv å benytte til transport av masser som en ordinær lastebil.
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS