• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Sansehage

Sansehager er opprinnelig tenkt brukt av demente, men vil også kunne bli benyttet av andre; hjemmeboende eldre, mennesker med psykiatriske problemer, og mennesker som kommer inn under miljøarbeidertjenestens virkeområde.
Hva er så en sanshage? Sansehagen skal inneholde 7 momenter:

Innholdet skal minne om en gammel hage.
Sansehagen skal avgrenses med gjerde
Gangstiene skal gå i en sirkel slik at man kommer tilbake til utgangspunktet
Stiene må være utformet slik at rullestolbrukere kan benytte seg av tilbudet.
Det må være sitteplasser hvor man kan hvile seg
Beplantningen skal være kjent
Utedo og sagbenk er kjente elementer for de gamle
Cavgil ustibii  Čálit
Web levert av CustomPublish AS