• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
adr-banner

Høring adresseringsprosjekt i Unjárgga/Nesseby kommune

Unjárgga/Nesseby kommune ønsker å innføre offisielle adresser, dvs. gate-/vegnavn og nummer, for alle husstander i Unjárgga/Nesseby. Dette er viktig for at ambulansetjenesten, brannvesen, drosjer, posten og andre besøkende lett skal finne fram.

Last ned høringen her.

Arbeidsgruppa for adresseringsprosjektet i Unjárgga/Nesseby kommune har i løpet av høsten 2015 hatt seks folkemøter hvor folk har foreslått hvilket adressenavn de vil ha på deres vei eller område.

Utvalget har ut ifra dette materialet og materiale innkommet på e-post, foreslått navn på hovedveier, småveier og tilleggsadresser. Hytteområder/hytter er ikke med i denne omgangen.

Høringsuttalelser bes tilsendt innen 11. desember 2015.  Saken fremmes for kommunestyret i januar 2016.

 

Uttalelse sendes til:

Unjárgga/Nesseby kommune

Rådhuset

9840 Varangerbotn

 

Eller som e-post: postmottak@nesseby.kommune.no

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS