• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Informasjon

Fylkesmannen stenger løype 10 Diergiløypa mellom Karlebotnsletta og Áidneluoppal

I samme periode åpnes en midlertidig avlastningsløype fra løype 9 Alášjávriløypa(Leidnonløypa) ved Elášjávri, til øvre del av Diergiløypa.

Vedtaket gjelder f.o.m. 4.april inntil videre, og lyder som følger:

"Med hjemmel i § 9 i nasjonal forskrift til motorferdselloven stenger Fylkesmannen skuterløype 10 Diergiløypa, fra Karlebotnsletta til Áidneluoppal, fra og med 4. april 2014 og inntil videre. I samme periode åpnes en midlertidig stukket omkjøringsløype fra skuterløype 9, Alášjávriløypa (Leidnonløypa) ved Elášjávri, til Diergiløypa. Midlertidig omkjøringsløype er vist på kart på fylkesmannen.no/finnmark.
Det kan søkes Fylkesmannen om unntak fra forbudet."
 

Fylkesmannen legger vedtaket ut med kart på fylkesmannen.no/finnmark

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS