• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
tullflygervott

Ut fra et felles mønster- fra Unjárga/Nesseby til Sydhalland

i Nesseby har man strikket en vott, "Tullflyvervotten". Vottemønsteret er betraktet som et identitetssymbol i Nesseby. Mønsteret er nesten identisk med et strikkemønster fra Halland i Sverige. 

Her kalles mønsteret "Bjärbomønster". Også i Halland er mønsteret strikket gjennom generasjoner og blir betraktet som et lokalt mønster. Halland blir sammen med Gotland regnet som den svenske strikkekunstens vugge.

Dette spesifikke,felles mønsteret gir opphav til funderinger om hvordan mønster vandrer. Med mønsteret som utgangspunkt, inviterer vi håndverkere til å delta i et prosjekt hvor vi utfordrer duodjiutøverne/håndverkerne til å bruke mønsteret i andre håndverksteknikker eller lage nye strikkeprodukter med "Tullflyver"mønsteret som utgangspunkt. Vi vil utfordre ungdommer i Nesseby og I Halland til å funderer og fabulere omkring mønsteret og mønstervandringen. Gjennom utstillinger og håndverks-utveksling vil vi spre kunnskap om hverandres kulturer og håndverksteknikker, både til deltakende parter, men også til allmennheten.

Vi starter prosjektarbeidet i Nesseby under Vuonnamárkanat 2013 med et åpent duodjitreff på Várjjat Sámi Musea fredag 30. august kl.16.00.  Marita Jönnson, sløydutvikler i Region Halland kommer sammen med sløydere fra Halland til Nesseby. De deltar på møtet og på markedet. På møtet vil vi bl.a informere om prosjektet og si litt om hva vi ønsker resultatet av prosjektet skal være. Marita Jönsson og Daniel Marminne foredrar om sløydtradisjoner, strikking og strikkemønster fra Halland i Sverige. Det må nevnes at strikketradisjonen i Halland er både spesiell og interessant - og godt dokumentert.  

Alle interesserte hjertelig velkomne til treffet! 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS