• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
bjørnemøte1_200x150

Bjørnemøte i Nesseby

Etter to år med bjørneskader frykter beitelagene nå at det er bjørn som har gått i hi i området mellom Bergebyelva og Hammerneselva og i områder nord for Varangerbotn.

Bilde: Terese Nyborg

Onsdag 24. januar var sauebønder og representanter for faglagene, rovviltforvaltningen, rovviltnemnda samt Bioforsk Svanhovd samlet på menighetshuset i Nesseby for å diskutere tiltak mot rovvilt, med bjørn som hovedtema. Klubvik og Jakobselv beitelag startet møte med å fortelle om bjørnens herjinger i 2005 og 2006.

For de to årene ble det meldt inn tap på til sammen 304 sauer og 554 lam i dette området. I 2005 ble det felt en hannbjørn på innmark i Klubvik. Fylkesmannen i Finnmark ga fellingstillatelse også i 2006, men det lyktes ikke med å få skutt bjørn. Ingen vet i dag om det er bjørn som gått i hi i dette området.

På møtet viste bjørneforsker Steinar Wikan til resultater fra DNA-analyser på bjørnespilling som viser at en og samme bjørn rørt seg fra Pasvik til Enare og videre til Nesseby. Det er ofte unge hannbjørner som streifer over store områder og det er også vanlig at det er dem som står for slike angrep. Wikan så mange likehetstrekk med dagens situasjon i Nesseby i forhold til situasjonen som var i Tana i 1979.

Bøndene ønsket konkrete tiltak for å forebygge store tap til rovvilt. De ønsket bl a at det skulle gjennomføres søk og gis fellingstillatelse tidlig om våren når bjørnene kommer ut av hi. Det slippes over 4000 sauer og lam på beite her og det er ingen som ønsker å sende dem ut i et område der det kan være bjørn.

Leder i rovviltnemnda for Troms og Finnmark, Willy Ørnebakk, gjennomgikk noe av innholdet i den nye Forvaltningsplan for rovvilt for region 8 som er ute til høring. Han viste på noen av utfordringene med dagens forvaltning, som f eks problematikken med organisering av jaktlag for å ta ut rovvilt og manglende kompetanse på jakt av bjørn.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS