logo

Bedriftstilskudd til sommerjobb for ungdom

Bedriftstilskudd til sommerjobb for ungdom

Bedrifter i Nesseby kommune som tilsetter ungdom i sommerjobb i sommer kan gis tilskudd til dette. Det er avsatt kr. 92.000 til dette tiltaket. ”Først til mølla” prinsippet gjelder. Dette betyr at vi tildeler og godkjenner tilskudd til rammen for tiltaket er brukt opp.

Vilkår:

  • Gjelder ungdom bosatt i Nesseby kommune i alderen mellom 15 og 20 år
  • Tilsuddet er på kr. 7000,- for 1. mnd. Eller lengre tilsetting
  • Tilsuddet utbetales til bedrifter, ikke privatpersoner som har ungdom i sommerjobb
  • Det skal utarbeides skriftlig arbeidsavtale jfr. reglene i Arbeidsmiljøloven
  • Reglene i Arbeidsmiljøloven skal følges
  • Utbetaling skjer ved dokumentasjon av lønnsutgifter og framlagt undertegnet arbeidsavtale
  • Bedrifter som ønsker å benytte seg av tilskuddet må tak kontakt med samfunnsutvikler Odd Arne Dikkanen (40 44 05 42) innen 4. juli 2013, for å få forhåndsgodkjenning av inntak av ungdom i sommerjobb.

 

Nb! Utbetaling skjer etterskuddsvis etter at foran nevnt dokumentasjon er levert Nesseby kommune og godkjent av oss. Kontaktperson er Eli Bomban.

24.06.2013 Webmaster
Tips en venn  Skriv ut