• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
bhbarn

Barnehagedekning

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune er forundret
over å bli kåret til landets dårligste kommune når det gjelder barn og
bemanning i barnehagen. 

Ill.: Bent Johansen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune har i mange år hatt bedre bemanning enn det som forskrift til barnehageloven krever.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det er store forskjeller i landet på hvilke barnehager som har best og dårligst bemanning.  Ifølge forskrift til barnehageloven skal det være 3 barn pr voksen når barna er under 3 år, og 6 barn pr voksen når barna er over 3 år.

Nedenfor finner dere oversikt over bemanningen som kommunene har rapportert inn til kommunenes rapporteringssystem KOSTRA:           

2010

Barn i barnehage

pr.15.12.2010

Antall barnehage-

plasser pr. 15.12.2010

Krav til antall ansatte ifølge forskrift

Nesseby barnehage hadde antall ansatte

Antall barn under 3 år

27

54

9

 

Antall barn over 3 år

15

15

2,5

 

Antall plasser

 

69

 

 

Til sammen antall barn

42

 

 

 

Til sammen ansatte

 

 

11,5

16

 

Konklusjon for år 2010:

Ifølge regelverketbarnehagen ha minimum 11,5 ansatte til denne barnegruppa. 

I 2010 hadde Nesseby barnehagen 16 ansatte. Nesseby barnehage har 4,3 barnehageplasser pr voksen. 

Krav ifølge forskrift er 6 barnehageplasser pr voksen. Bemanninga til Nesseby barnehage tilsier at barnehagen kan ha 96 barnehageplasser i forhold til bemanninga på 16 ansatte. 

2011

Barn i barnehage pr 15.12.2011

Antall barnehage-plasser pr. 15.12.2011

Krav til antall ansatte i følge forskrift

Nesseby barnehage hadde antall ansatte

Antall barn under 3 år

19

38

6,33

 

Antall barn over 3 år

26

26

4,33

 

Antall plasser

 

64

 

 

Til sammen antall barn

45

 

 

 

Til sammen ansatte

 

 

10,7

15

 

Konklusjon for år 2011: 

Ifølge regelverketbarnehagen ha minimum 10,7 ansatte til denne barnegruppa. 

I 2011 hadde Nesseby barnehagen 15 ansatte. Nesseby barnehage har 4 barnehageplasser pr voksen.

 Krav ifølge forskrift er 6 barnehageplasser pr voksen. Bemanninga til Nesseby barnehage tilsier at barnehagen kan ha 90 barnehageplasser i forhold til bemanninga på 16 ansatte. 

 

 

Kontaktpersoner:

 

Virksomhetsleder      Berit Ranveig Nilssen          mob.40440509

Rådmann                    Stian Lindgård                      Mob.40440505

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS