• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Barmarksløyper

 

Nessebyløypa
Skalvejávriløypa
Nieidevárre-Jakobselvkroken

Vesterelvvannløypa

Enare-stien
Enare-stien er en nyoppmerket, historisk ferdselsåre på Nordkalotten. Etter denne stien kom skatteoppkrevere og handelsfolk, birkarlene, til Varanger i følge skriftlige kilder alt på 1500-tallet.
Enare- samene kom for å fiske her, og mange bosatte seg til slutt ved Varangeren. Stien var i bruk til bl.a. slektsbesøk og av fangstfolk helt fram til 1950-årene.

Vår intensjon med nyoppmerkingen av stien har vært å ivareta et viktig kulturminne på Nordkalotten. Alle dere som vandrer ruten er med å vedlikeholde og videreføre kunnskapen om stien.

Det arrangeres årlig en guidet tur langs stien. For informasjon og påmelding kontaktkulturkontoret. Det er også blitt laget en GPS-logg av stien du kan laste ned her.

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS