• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Eva Johnsen

eva.johnsen@nesseby.kommune.no

Telefon: 40 44 05 82

Besøksadresse: Nesseby oppvekstsenterBargit
Navn Tittel Telefon E-post
Anette Smuk Buljo Giellakonsuleanta / språkkonsulent 40 44 05 47 anette.buljo@nesseby.kommune.no
Anja H. Sagen Lærer anja.sagen@nesseby.kommune.no
Anja Noste Lærer oppvekstsenter anja.noste@nesseby.kommune.no
Anja Stina Pedagogisk medarbeider, Barnehagen 40 44 05 84 anja.stina@nesseby.kommune.no
Anne Fidje Store Pleiemedarbeider omsorgsbolig for funksjonshemmede 40 44 05 39 anne.fidje.store@nesseby.kommune.no
Anne Gro Stadheim Lærer anne.gro.stadheim@nesseby.kommune.no
Anne Line Jensen Miljøarbeider miljøtjenesten 40 44 05 31 anne.jensen@nesseby.kommune.no
Avlastningsbolig for barn 40 44 05 39
Bent Johansen Arkiv/Web/Info 40 44 05 49 bent.johansen@nesseby.kommune.no
Bjørn Steinar Mathisen Utearbeide/Brannbefal 40 44 06 66 bjorn.mathisen@nesseby.kommune.no
Britt Inger Olsen Utvalgssekretær, konsulent Husbanksaker, Plan, utvikling og stab 40 44 05 04 britt-inger.olsen@nesseby.kommune.no
Charles Petterson Kommunedirektør 41 41 95 56 charles.petterson@nesseby.kommune.no
Einar Hansen Formann, Vaktmestertjenesten 40 44 05 17 einar.hansen@nesseby.kommune.no
Eirin Noste Konsulent 40 44 05 36 eirin.noste@nesseby.kommune.no
Eli Bomban Konsulent teknisk 40 44 05 24 eli.bomban@nesseby.kommune.no
Elisabeth Reisænen Lærer elisabeth.reisænen@nesseby.kommune.no
Eva Johnsen 40 44 05 82 eva.johnsen@nesseby.kommune.no
Gladys Berntsen Lærer gladys.berntsen@nesseby.kommune.no
Hanne Kjærra Barnets kontaktperson, barneverntjenesten 40 44 06 16 hanne.kjærra@nesseby.kommune.no
Heidi Jernsletten Helsesøster / Avdelingsleder for helse og forebyggende helsearbeid 40 44 06 33 heidi.jernsletten@nesseby.kommune.no
Heidi Johansen Virksomhetsleder oppvekstsenter 40 44 05 03 heidi.johansen@nesseby.kommune.no
Heidi Olsen Flyktningkonsulent 40 44 05 06 heidi.olsen@nesseby.kommune.no
Helmer Bomban Vaktmester 40 44 05 20 helmer.bomban@nesseby.kommune.no
Hilde Christine Soini Fagleder for omsorgsboligen 40 44 05 33 hilde.christine.soini@nesseby.kommune.no
Hilde Merete Nilsen Pedagogisk leder, Barnehagen 40 44 05 84 hilde.merethe.nilsen@nesseby.kommune.no
Hilde Store Jordmor 40 44 06 59 hilde.store@nesseby.kommune.no
IT-support Nesseby/Tana 46400399 itsupport@nesseby.kommune.no
Inga Karine Buljo Barnehagelærer ingakarine.buljo@nesseby.kommune.no
Ingmar Store 48 06 01 44 ingmar.store@nesseby.kommune.no
Ingunn Andersen PPT Rådgiver 40 44 05 35 ingunn.andersen@nesseby.kommune.no
Jaana Kinnunen Konst. avdelingsleder for institusjon 40 44 06 54 Jaana Kinnunen
Jannice Onseng Barnets kontaktperson 40 44 06 15 jannice.onseng@nesseby.kommune.no
Jill Cathrin Eikjok Miljøterapeut i miljøarbeidertjenesten 40 44 05 38 jill.cathrin.eikjok@nesseby.kommune.no
Jon Arne Johnsen Miljøterapeut omsorgsbolig for funksjonshemmede jon.arne.johnsen@nesseby.kommune.no
Jørgen Betten Biblioteksjef 40 44 05 54 jorgen.betten@nesseby.kommune.no
Jørn Opdahl Virksomhetsleder næring, plan og teknisk 40 44 05 12 jorn.opdahl@nesseby.kommune.no
Kaisa Store Miljøterapeut kaisa.store@nesseby.kommune.no
Karin Pettersen Prosjektleder barneverntjenesten 40 44 06 13 karin.pettersen@nesseby.kommune.no
Katrina Dikkanen Lærer katrina.dikkanen@nesseby.kommune.no
Knut Store Ordfører 40 44 05 01 knut.store@nesseby.kommune.no
Kristian Bergstø Lærer kristian.bergsto@nesseby.kommune.no
Kristine Larsen Barnets kontaktperson 40 44 06 17 kristine.larsen@nesseby.kommune.no
Kåre Aasprong Inspektør 40 44 05 77 kare.aasprong@nesseby.kommune.no
Laila Smuk Virksomhetsleder oppvekst 404 40 576 laila.strandbakke.smuk@nesseby.kommune.no
Leena Guttorm Konst. virksomhetsleder hjelpetjenesten 40 44 06 48 leena.guttorm@nesseby.kommune.no
Lene Bergmo Virksomhetsleder Pleie og Omsorg 40 44 06 40 lene.bergmo@nesseby.kommune.no
Lilly Roska Sekretær / Lærer 40 44 05 71 lilly.roska@nesseby.kommune.no
Line Løkken Barnevernleder 40 44 06 12 line.lokken@nesseby.kommune.no
Linn-Jeanett Bergmo Assistent Linn-JeanettBergmo.Store@nesseby.kommune.no
Liss Beate Mikalsen Miljøpedagog-Nesseby oppvekstsenter 40 44 05 78 liss.beate.mikalsen@nesseby.kommune.no
Marit Kjerstad Lærer marit.kjerstad@nesseby.kommune.no
May-Bente Røstgaard Psykisk helsearbeider 40 44 06 67 may-bente.rostgaard@nesseby.kommune.no
Merethe Olsen merethe.olsen@nesseby.kommune.no
Mette Beddari Sekretær legekontor 40 44 06 00 mette.beddari@nesseby.kommune.no
Mona Olsen Pedagogisk medarbeider, Barnehagen 40 44 05 84 mona.olsen@nesseby.kommune.no
Máret Ingá Smuk Virksomhetsleder språk og kultur 40 44 05 46 maret.inga.smuk@nesseby.kommune.no
Márgget Smuk Økonomirådgiver 40 44 05 93 margget.smuk@nesseby.kommune.no
Nina Beddari Miljøarbeider miljøtjenesten 40 44 06 52 nina.beddari@nesseby.kommune.no
Nina Margit Konsulent 40 44 05 45 nina.margit@nesseby.kommune.no
Per Ove Roska Assistent, Barnehagen 40 44 05 83
Ragnhild Irene Nilsen Styrer i Barnehagen 40 44 05 80 ragnhild.nilsen@nesseby.kommune.no
Ravdna Gaup Sykepleier ravdna.gaup@nesseby.kommune.no
Renate Nilsen renate.nilsen@nesseby.kommune.no
Ritva Nystad Språkkonsulent 40 44 05 52 ritva.nystad@nesseby.kommune.no
Roy Aslaksen Avdelingsleder drift og prosjekter 40 44 05 25 roy.aslaksen@nesseby.kommune.no
Rune Løvås Fysioterapeut 40 44 06 55 rune.lovas@nesseby.kommune.no
Sissel Saua Virksomhetsleder økonomi 40 44 05 90 sissel.saua@nesseby.kommune.no
Siv Laila Varsi Pedersen Lærer siv.pedersen@nesseby.kommune.no
Sten Olsen Rådgiver / Brannsjef 40 44 05 07 sten.olsen@nesseby.kommune.no
Susanne Schjolberg Lærer Susanne.Schjolberg@nesseby.kommune.no
Thelma Bergheim Konstituert virksomhetsleder for Bo- og omsorg 40 44 05 92 thelma.bergheim@nesseby.kommune.no
Thomas Pettersen Assistent thomas.pettersen@nesseby.kommune.no
Toril Vara Konst. avdelingsleder hjemmetjenesten 40 44 06 43 toril.vara@nesseby.kommune.no
Vakt Teknisk 40 44 05 18 vakt.teknisk@nesseby.kommune.no
Vanja Trane Trosten Pedagogisk medarbeider, Barnehagen 40 44 05 81 vanja.trane@nesseby.kommune.no
Verner Methi Hjelpemiddelformidler 40 44 06 42 verner.methi@nesseby.kommune.no
Vidar Gaski Utearbeider, teknisk 40 44 05 19 vidar.gaski@nesseby.kommune.no
Viltnemda Viltnemda 40 44 06 90 viltnemda@nesseby.kommune.no
Øyvind Bruhn Munkebye Lærer OyvindBruhn.Munkebye@nesseby.kommune.no
Web levert av CustomPublish AS