• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
gaupe

”ARENA ROVVILT”

Møte i Varangerbotn den 15. januar kl. 11.00

Prosjekt Eallit Luonddus/Leve i Naturen er et nylig oppstartet 3-årig prosjekt rettet mot konflikten rovvilt, beitedyr og samfunn i Troms og Finnmark. Beitenæringene samt kommuner er primære målgrupper for prosjektet.

 

Utøvere med rein og sau, jegere og andre med interesse for rovvilt og beitedyr samt organisasjoner og offentlig etater som er berørt av konflikten inviteres med dette til ”ARENA ROVVILT:

 

Varangerbotn, Samisk Museum  15. januar kl. 11.00

 

Program:

 

·         Presentasjon av prosjekt Eallit Luonddus/Leve i Naturen

·         Nytt fra Rovviltnemnda i Troms og Finnmark og Fylkesmannens miljøvernavdeling

·         Informasjon fra Statens Naturoppsyn (SNO)

·         Orientering om forskningsprosjekt på gaupe og jerv i regionen (NINA)

·         Åpen post

 

Enkel servering. Velkommen!

 

For mer informasjon, kontakt prosjektleder Erlend Winje på 77642102/47329214 eller erlend.winje@fmtr.no


 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS