• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
logo

Årsregnskap med solid overskudd

Årsregnskap 2016 for Unjárgga gielda/Nesseby kommune er den 14.februar avlagt med et netto driftsresultat på kr 15 589 645,- noe som utgjør 10,4 % av driftsinntektene. Årsregnskap og årsmelding 2016 er sendt revisor 14.februar. 

Etter justering for bruk av premiefond og bruk og avsetning til fond er resultatet kr 5 373 470 som tilsvarer 3,6 % av driftsinntektene. Driftsresultatet bør over tid ligge på over 3 % for å bygge økonomisk buffer og egenkapital. Driftsresultatene har vært henholdsvis 2,88 % i 2013, 1,55 % i 2014 og 0, 86 % i 2015. Kommunen har 33,3 mill kr på disposisjonsfond og 14,3 mill på premiefond, totalt kr 47,6 mill kr i fond.

Nesseby kommune er derfor fornøyd med en så stor forbedring i resultatet. Mye av årsaken ligger i god utgiftskontroll, høyere tjenesteproduksjon, og større inntekter. Administrasjonssjefen takker alle ansatte i alle virksomheter for en kjempeinnsats i 2016.

Se/last ned årsregnskap 2016

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS