• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
elg i sikte

Årets elgkvote

Det kan i år felles til sammen 1028 dyr på finnmarkseiendommen fordelt på 256 jaktlag.
Ill.: Bent Johansen

Kvoten i år er høyere enn i 2009, blant annet som følge av vesentlige kvoteøkninger i Tana, Nesseby og Vadsø. Videre har styret i FeFo besluttet å gjenoppta jakt i Øvre Anarjohka nasjonalpark etter oppholdet i 2009.
Nasjonalparkjakta for 2010 vil i hovedtrekk skje på samme måte som i 2008, med unntak av at jaktlagene selv må betale ekstrakostnadene knyttet til helikoptertransporten.

For mer detaljert informasjon om regelverk vises til søknadsskjema og informasjonsskriv på nettsien vår. Se lenke til vår nettside  www.fefo.no :  Elgjakta 2010 på Finnmarkseiendommen

God trekning og forhåpentligvis også skitt jakt !

 

 

Dearvvuođaiguin/ Med hilsen

Jan Henrik Hætta

Informasjonssjef/ Diehtojuohkinhoavda
Besøksadresse: Torget, 9700 Lakselv

Mobiltlf: (+47) 412 77 778

Servicetlf. Tlf: 09975

E-post: jhh@fefo.no

Internettside: www.fefo.no

Twitter: http://twitter.com/fefo9700

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS